Szkolne Schronisko Młodzieżowe

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
,,CZEKAY” w Zduńskiej Woli

§ 1

1. Schronisko działa pod nazwa: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Czekay” i znajduje sił na terenie oraz w strukturach Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli pod adresem:
98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41 i w dalszej części statutu zwane będzie ,,Schroniskiem”.

2. Od 01.09.2008 roku schronisko włączone zostało w skład zespołu placówek oświatowo-wychowawczych noszącego nazwę Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 17

3. Na budynku schroniska umieszczona jest trójkątna tablica o wymiarach 60x60x60 cm z napisem ,,Szkolne Schronisko Młodzieżowe” białymi literami na zielonym tle.

4. Schronisko posługuje się pieczątką o treści:
POWIATOWE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI w Zduńskiej Woli SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ,,CZEKAY” w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
tel. (0-43) 823-23-74

§ 2

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Czekay” jest schroniskiem I kategorii.
2. Schronisko jest członkiem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.
3. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji turystyczno-krajoznawczej.
4. Zadania wymienione w ust.2 realizują pracownicy schroniska.

§ 3

1. Schroniskiem kieruje dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) zatrudnianie pracowników,
2) kierowanie bieżącą działalnością schroniska,
3) sprawowanie nadzoru nad pracownikami,
4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ich prawidłowe wykorzystanie,
5) przyznawanie nagród pracownikom,
6) wymierzanie kar porządkowych pracownikom,
7) współpraca z kierownikami grup korzystających ze schroniska,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

3. W schronisku może być zatrudniony kierownik, który będzie w imieniu dyrektora:
1) kierował bieżącą działalnością schroniska;
2) sprawował nadzór nad zatrudnionymi pracownikami
3) wnioskował do dyrektora o wymierzanie kar porządkowych
oraz przyznawanie nagród dla pracowników;
4) współpracował z kierownikami grup korzystających ze schroniska;
5) wykonywał zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4. W schronisku zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

5. Do zakresu obowiązków recepcjonisty należy:
1) przyjmowanie grup wycieczkowych i indywidualnych turystów;
2) rejestracja osób korzystających z usług schroniska;
3) przyjmowanie opłat za usługi i prowadzenie ich ewidencji
oraz rozliczenie w jednostce sprawującej obsługę finansowo-księgową;
4) udzielanie informacji dotyczącej najbliższej okolicy.

6. Do zakresu obowiązków sprzątaczki należy:
1) odkurzanie, zamiatanie, utrzymywanie schroniska w czystości,
2) pranie, i maglowanie bielizny pościelowej, ręczników i firan.

§ 4

1. Schronisko jest schroniskiem stałym, czynnym cały rok. Posiada 90 miejsc noclegowych.
2. Przyjmowanie gości odbywa się w godzinach 15:30 – 21:30.
3. Doba w schronisku trwa od godziny 15:30 do godziny 9:00 następnego dnia.
4. Rezerwacji miejsc dokonuje się osobiście, telefonicznie, e-mailem, listownie.
5. Schronisko nie odpowiada za pieniądze i przedmioty wartościowe wniesione do schroniska.

§ 5

1. Skargi dotyczące bieżącej pracy schroniska należy składać w recepcji schroniska.
2. Skargi dotyczące konfliktów pomiędzy dziećmi lub grupami dzieci przebywających w schronisku należy składać do dyrektora PCKSR lub kierownika schroniska.
3. Dzieci i młodzież korzystająca ze schroniska, mają prawo do złożenia skargi lub zażalenia w trybie określonym w § 8 statusu.

§ 6

Prawa dzieci i młodzieży korzystających ze schroniska:
1. Dzieci i młodzież korzystające ze schroniska mają prawo do wypoczynku;
2. Mógą korzystać ze sprzętu jakim dysponuje schronisko oraz z łazienek i sanitariatów;
3. Mają prawo do swobodnego poruszania się po schronisku, nie naruszając tym samym regulaminu schroniska i godności osobistej pozostałych turystów znajdujących się w schronisku.

§ 7

Obowiązki dzieci i młodzieży korzystających ze schroniska:
1. Bezwzględne przestrzeganie wewnętrznego regulaminu schroniska;
2. Wykonywanie poleceń wydawanych przez opiekunów grup wycieczkowych lub pracowników schroniska.

§ 8

W przypadku naruszenia praw dziecka można złożyć skargę ustnie lub pisemnie do:
1. opiekuna lub kierownika grupy wycieczkowej, którzy zgłaszają ją do dyrektora;
2. dyrektora lub pracownika schroniska;
3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.
Na rozpatrzenie skargi wyznacza się 14 dni.

§ 9

1. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w schronisku, na wniosek dyrektora PCKSR , ustala organ prowadzący placówkę.
2. Dzieci, młodzież, studenci oraz ich opiekunowie korzystają z opłat ujętych w cenniku, za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej, studenckiej itp.
3. Dzieci i młodzież oraz inni turyści korzystający ze schroniska otrzymują wyciąg z regulaminu celem zapoznania sił z zawartymi w nim punktami, m.in.:
1) Od godziny 22:00 do godziny 6:00 obowiązuje cisza nocna – turyści, którzy przychodzą późno lub rano wychodzą ze schroniska nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom.
2) W godzinach od 10:00 do 17:00 z sypialni korzystać nie wolno – odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody.
3) Przygotowanie i spżywanie posiłków może odbywać się jedynie w kuchni i jadalni – po spożyciu posiłku należy pozmywać naczynia, a kuchnię i jadalnię posprzątać.
4) Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszał do recepcji – w razie potrzeby pokryć koszty naprawy lub zakupu nowego przedmiotu.
5) W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.
6) Picie alkoholu, używanie używek i uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

§ 10

Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze szkolnego schroniska młodzieżowego określa regulamin schroniska umieszczony w holu schroniska.

§ 11

W schronisku w recepcji oraz w holu w widocznym i dostępnym miejscu umieszczone są:
1) ekspozycja i materiały informacyjne o regionie,
2) informacja turystyczna, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacje o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz dostępnej bazie żywieniowej, a także informacje o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych.
3) statut i regulamin schroniska, cennik opłat za korzystanie ze schroniska.

 

Statut przyjęto i zatwierdzono na zebraniu
Rady Pedagogicznej w dniu 27.10.2008 roku

Napisz do nas

E-mail:
centrum.pieterko@gmail.com

Więcej informacji w zakładce "Kontakt"

Sprawdź też:
Partnerzy
Skip to content

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) WIĘCEJ INFORMACJI

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
• Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
• Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej strony
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Zamknięcie i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę